O organizácii

Poslaním Občianskeho združenia Živa je prispievať svojou činnosťou k zvýšeniu kvality života zdravotne ťažko postihnutých ľudí so zameraním na ľudí s duševnou poruchou. S týmto cieľom sme založili aj chránenú dielňu kaviareň Zrnko, ktorá zamestnáva 6 ľudí so zdravotným postihnutím. Našou víziou je plnohodnotné zamestnanie porovnateľné s bežným zamestnaním, kde zdravotne postihnutí pracovníci sú rovnocennými členmi tímu. V budúcnosti by sme sa radi venovali aj šíreniu osvety o zdravotnom postihnutí, duševných chorobách a podporovanom zamestnávaní. Zároveň poskytujeme poradenské služby.