Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici

Kontaktná osoba:
Slavka Turečeková
turecekova@ssmuzeum.sk

Adresa:
Námestie SNP 3755/4A 974 01 Banská Bystrica
Tel. č.:
0903480286
Web:

O organizácii

Stredoslovenské múzeum je regionálna inštitúcia s komplexnou dokumentáciou vývoja spoločnosti a prírody v Banskobystrickom kraji. Na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, vedeckými metódami zhodnocuje, odborne spravuje, ochraňuje a sprístupňuje zbierkové predmety ako súčasť kultúrneho a prírodného dedičstva. Neodmysliteľnou súčasťou poslania múzea je prezentačná a výchovno-vzdelávacia činnosť (tvorba výstav, usporadúvanie vzdelávacích podujatí, prednášok a seminárov) venovaná širokej odbornej i laickej verejnosti so zvláštnym zreteľom na školopovinnú mládež. V roku 2010 sa stalo laureátom prestížneho ocenenia Múzeum roka 2009.