O organizácii

Sme učitelia a veríme, že deti sa môžu do školy tešiť. Veríme, že škola i vyučovanie by mali byť naplnené krásou, ktorá sa dotýka detskej duše a prebúdza skutočný záujem o svet. Veríme, že pri učení môžu deti zažívať radosť z poznávania, a nie stres. Veríme, že človek nie je len "mysliaca hlava", ale má aj srdce a vôľu, a preto umenie i remeselná zručnosť patrí do našej školy tak isto, ako prírodovedné predmety a matematika. Neučíme pre skúšky, ale pre život. Nechceme deti zahltiť informáciami, ale pomôcť im, aby sa z nich stali slobodní a mravní ľudia schopní samostatne myslieť a tvorivo pristupovať k životným situáciám. Vieme, čo chceme: čo najlepšie pripraviť deti na budúci život, v čom nám pomáhajú myšlienky waldorfskej pedagogiky.