O organizácii

Jsme neziskovou organizací, jedním ze základních článků Hnutí Brontosaurus. Zabýváme se dobrovolnictvím, mezinárodními výměnami, ekologickou osvětou. Naše činnost je široká - od malých víkendových akcí v Moravském krase - až po několikatýdenní tábory v Rumunsku nebo Indii. Od podzimu 2012 pořádáme výukové programy pro školy zaměřené na řemesla. Nabízíme zastřešení i jiných (vašich) akcí a pronájem budovy Švýcárny.