O organizácii

Združenie slovenských pacientov s diagnózou sclerosis multiplex. Práve ste sa dozvedeli diagnózu, je to šok. Zvykáte si na to, že vaše telo neposlúcha, že vás zradilo, že ste chorí. Môžete sa ľutovať, môžete sa pýtať prečo práve vy, môžete byť depresívni, môžete zanevrieť na mnohých... ale tak isto môžete hrdo a odvážne zdvihnúť hlavu, rozhliadnuť sa a zistiť, že nás je viac... Sme tu my: Občianske združenie slovenských pacientov s diagnózou sclerosis multiplex – sme tu pre vás, sme tu, aby sme vám pomáhali... Pozitívna myseľ, smelé plány, úprimný pohľad do budúcna, aktivity, entuziazmus, povzbudenie, pochopenie, kultúrne, spoločenské a športové akcie, duševná a psychická pomoc, pracovné ponuky, rehabilitačné a kondičné cvičenia, vzájomné stretnutia a diskusia, smerovnie do budúcna... Toto a ešte všeličo iné vám ponúkame hneď, ako vám je oznámená diagnóza...ale nie len vtedy. Neváhajte a nečakajte kým sa vaše myšlienky začnú uberať sebazničujúcim smerom. S odvahou sa obráťte na nás, sme takí ístí, vieme vás vypočuť, vieme vás pochopiť, vieme vám pomôcť, vieme s vami komunikovať a dokážeme vám, že nie ste sami... je nás tu veľa a patríme k sebe... pridajte sa aj vy... spoločne sa kráča ľahšie. Naše krédo znie : Odolaj beznádeji – ostaň sám sebou. Naše aktivity a splnené ciele: Zrušili sme vekovú hranicu pre schvaľovanie imunomodulačnej liečby Nadviazali sme spoluprácu medzi lekármi a pacientmi Pomáhame novo diagnostikovaným pacientom Organizujeme vzdelávacie stretnutia pacientov s odborníkmi (neurológovia, psychológovia, právnici, sociálny pracovníci) Snažíme sa o priblíženie diagnózy SM širokej verejnosti každoročnými spoločenskými aktivitami a rekordmi Sfunkčnili sme chránenú dielňu Scaraberus Každoročne organizujeme verejnú finančnú zbierku aj prostredníctvom SMS Pravidelne organizujeme rekondičné pobyty Budujeme webovú stránku s diskusnýmo fórom, radami lekárov, e-shopom a inými zaujímavosťami Vyhlásili sme Slovenský národný deň sclerosis multiplex Za podpory sponzorov organizujeme reklamné kampane s cieľom informovať o skleróze multiplex Dlhodobé ciele: Vytvoriť denné stredisko – centrum pomoci s kompletnou nepretržitou starostlivosťou Vytvoriť bezplatnú telefonickú linku Rozšíriť stredisko o možnosť ubytovania a celodennej starostlivosti.