O organizácii

Občianske združenie Kamenná veža bolo založené dňa 5.7.2006. Hlavným cieľom občianskeho združenia Kamenná veža je záchrana hradu Kamenica v okrese Sabinov, kraj Prešovský. Medzi činnosti združenia patrí tiež propagácia histórie a predovšetkým stredovekej histórie hradu Kamenica na verejnosti, rozvoj domácej a zahraničnej turistiky a ďalšie možné oblasti pre vzbudenie záujmu širokej verejnosti o bohatú stredovekú históriu regiónu Hornej Torysy hlavne u mládeže. Viac informácií o združení a našej činnosti nájdete na našej internetovej stránke www.kamennaveza.sk