O organizácii

Nemocnica Modra n.o., je poskytovateľom sociálnych služieb v domove sociálnych služieb s kapacitou 54 postelí. Má k dispozícii pre klientov domova zdravotnú starostlivosť prostredníctvom vlastnej internej ambulancie, interného stacionára a  spolupracuje s inými neštátnymi lekármi.