O organizácii

Sme občianske združenie detí a mládeže skautského typu. Deti sú organizované v skupinách vedených mladými vedúcimi, ktorí pre ne pripravujú rôzne záujmové aktivity zamerané na zmysluplné využívanie voľného času (hry, dielne, šport).

V rámci týchto aktivít môžu deti a mladí ľudia využiť svoju energiu a potenciál, ktorý sa v nich skrýva.

Cieľom činnosti klubu Pathfinder je snaha podporiť rozvoj osobnosti detí a mladých ľudí a to v oblasti fyzickej, duchovnej i mravnej, s dôrazom na vytváranie pozitívneho vzťahu k prírode, spoločnosti i jednotlivým ľuďom v duchu kresťanských zásad.

Hľadáme dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorí majú čas a chuť raz dobrovoľníčiť s deťmi a mládežou (možnosti 1 krát za týždeň, 1 krát za 2 týždne, alebo príležitostne, či 1diný krát).

Vieme mladým študentom a študentkám, potvrdiť formulár o absolvovaní odbornej praxe.