O organizácii

Občianske združenie ADRA vzniklo v roku 1997 a ako člen medzinárodnej humanitárnej siete ADRA poskytuje pomoc ľuďom v núdzi doma aj vo svete.

Od roku 2004 sa ADRA aktívne podieľa na oficiálne rozvojovej pomoci Slovenskej republiky do zahraničia, úspešne implementovala už viacero projektov na pomoc komunitám napríklad v Afganistane, Južnom Sudáne, Mongolsku, či Moldavsku.

V rámci Slovenska sa ADRA zameriava na pomoc v sociálnej oblasti a pomoc v čase živených udalostí na Slovensku. Jednou z jej priorít je rozvoj dobrovoľníctva  v sociálnej sfére. ADRA organizuje, vzdeláva a vysiela dobrovoľníkov do zariadení sociálnych služieb, zameriava sa prioritne na prácu s deťmi a prácu so seniormi.

V súčasnosti 32 ADRA dobrovoľníkov pôsobí v 3 domovoch dôchodcov (DD) nachádzajúcich sa v Ružinove (Ružinovský domov seniorov – Sklenárová 14, Domov seniorov Rudi - Odbojárov 3, Domova dôchodcov – Pažítková 2) a 1 krízovom centre pre týrané matky  deťmi v Petržalke (Brána do života, M. Medveďovej 4).

Dobrovoľnícka činnosť v ružinovských domovoch dôchodcov v súčasnosti spočíva najmä v individuálnom sprevádzaní seniora a poskytovaní psycho – sociálnej podpory (v DD na Sklenárovej túto podporu každotýždenne poskytujú 3 ADRA dobrovoľníci pre 3 klientov, v DD na Pažítkovej 2 dobrovoľníci pre 2 klientov a v DD na Pivonkovej 3 dobrovoľníci pre 3 klientov),  ďalší dobrovoľníci sa každotýždenne zúčastňujú a pomáhajú pri skupinových rozvojových aktivitách pre seniorov, ktoré organizuje sociálny pracovník zariadenia (v DD na Sklenárovej 4 dobrovoľníci pomáhajú počas Tréningu pamäte a Tvorivých dielňach, v DD na Pivonkovej 7 dobrovoľníci pomáhajú počas Tréningu pamäte a Tvorivých dielňach).

Kontakt: 0948353835