O organizácii

Občianske združenie ADRA vzniklo v roku 1997 a ako člen medzinárodnej humanitárnej siete ADRA poskytuje pomoc ľuďom v núdzi doma aj vo svete.

Od roku 2004 sa ADRA aktívne podieľa na oficiálne rozvojovej pomoci Slovenskej republiky do zahraničia, úspešne implementovala už viacero projektov v Afganistane, Južnom Sudáne, Mongolsku, Moldavsku, Libanone, Keni.

Prestížnym programom ADRA je vysielanie dobrovoľníkov do krajín mimo EÚ. Dobrovoľníci ADRA pracujúv zahraničí vďaka finančným prostriedkom SlovakAid a tiež Európskej komisie, nakoľko ADRA je certifikovanou organizáciou EÚ na vysielanie európskych dobrovoľníkov do krajín tretieho sveta.