O organizácii

Organizácia poskytujúca sociálne služby ľuďom so zdravotným postihnutím - denné centrum a denný stacionár