O organizácii

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku. SAIA, n. o., poskytuje poradenstvo záujemcom o štúdium v zahraničí a administratívne zabezpečuje niekoľko štipendijných programov financovaných najmä Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.