O organizácii

AIESEC Banská Bystrica je jedna z lokálnych pobočiek medzinárodnej organizácie AIESEC na Slovensku. AIESEC je globálna organizácia riadená vysokoškolskými študentmi, združujúca cca 60 000 študentov v 111 krajinách sveta. AIESEC pristupuje inovatívnym spôsobom k zapojeniu a rozvoju mladých ľudí, ktorí chcú aktívne pracovať na svojom osobnom rozvoji v medzinárodnom prostredí. Spôsob, akým to robíme: AIESEC poskytuje svojim členom tzv. integrovanú skúsenosť, pozostávajúcu zo zahraničných stáží, líderských príležitostí a globálneho aktívneho vzdelávania.