O organizácii

Rodinné Stonožka - Košice systematickou prácou koordinátoriek združenia vytvára motivačné prostredie pre: - bezečnú a tvorivú hru najmenších detí (0 - 3 roky) v sprievode rodiča, - vzájomné pomáhanie a učenie sa, - osvetu, vzdelávanie a poradenstvo, - osobnostný rast rodičov, - spoznávanie okolitého sveta a budovanie prvých vzťahov u detí do 3 rokov. Fakty o Rodinnom centre Stonožka - Košice: - vzniklo 6.6.2007 registráciou na Ministerstve vnútra, - od 09/2007 je členom Únie materských centier SR, - pôsobí v Mestskej časti Košice - Juh (ul. Milosrdenstva 4), - pôsobí v Mestskej časti Košice - Staré Mesto (ul. Hviezdoslavova 7), - funguje na báze dobrovoľníctva a svojpomocí, - nie je uzavretá skupina, ale je prístupné širokej verejnosti, - prácu pre Rodinné centrum Stonožka vykonáva 6 dobrovoľníkov, - nie je náhradou materskej školy, - je záujmovým združením, ktoré založili a spravujú aktívni rodičia.