O organizácii

Združujeme diabetikov, ich rodinných príslušníkov, sympatizantov. Poskytujeme sociálne poradenstvo, informácie o novinkách, edukačné materiály, vydávame časopis DIAživot a príbehy diabetikov Môj život s cukrovkou. Organizujeme edukačné besedy na témy týkajúce sa života s cukrovkou. Podávame legislatívne návrhy a pripomienkujeme právne predpisy v sociálnej a zdravotníckej oblasti.