O organizácii

MC Srdiečko je občianske združenie, ktoré funguje v priamom srdci Trenčína. Jeho história siaha až do roku 2002. MC Srdiečko poskytuje v rámci neformálnych sociálnych služieb celý komplex podpory pri riešení mnohých situácií a problémov spojených nielen s materstvom, ale aj s rodinou ako takou, zdravotnou starostlivosťou, pedagogikou, rozvíjaním si kvalifikácie, zručností a v neposlednom rade aj priestor na hranie, dojčenie, kŕmenie či prebalenie tých najmenších. Hlavným poslaním MC Srdiečko je podporovať ideu materstva a rodičovstva. Rozvíjať vzťah medzi deťmi a ich rodičmi, ale aj medzi deťmi navzájom. Pomáha tiež rozširovať ženám na materskej a rodičovskej dovolenke svoju profesiu a záujmy.