O organizácii

Práca Združenia ProPublica sa okrem iného zameriava na zlepšovanie prístupu verejnosti k informáciám, monitoring mechanizmov verejnej kontroly a navrhovanie ich zlepšovania.