O organizácii

Nadácia POMOC JEDEN DRUHÉMU sa zameriava na priamu pomoc z vlastných zdrojov alebo na sprostredkovanie pomoci externých darcov prostredníctvom svojich webových stránok (online darcovstvo). Nadácia finančne podporuje projekt House of Family v Kambodži. Ďalšou formou pomoci je materiálna pomoc pre príbehy zverejnené na webe a zariadeniam, ktoré sa venujú deťom. Nadácia si cení pomoc vlastným časom a sprostredkováva kontakty na zariadenia po celom Slovensku. Naším cieľom je rozvinúť dobrovoľnícku pomoc aj v menších mestách - Hlohovec a Piešťany, formou aktívnej účasti dobrovoľníkov pri voľno časových aktivitách v zariadeniach, kde sa venujú telesne postihnutým deťom.