eduRoma

Kontaktná osoba:
Vlado Rafael
psc@eduroma.sk

Adresa:
korenš. adresa: Riazanská 77 83103 Bratislava – Nové Mesto
Tel. č.:
+421 902 719 236
Web:

O organizácii

Občianske združenie eduRoma obhajuje ľudské práva rómskych detí z chudobných rodín, ktoré sú obeťami inštitucionalizovanej segregácie v školách. Spolu s rastúcim fenoménom segregácie je ambícia združenia ponúknuť odbornú, kvalifikovanú pomoc v desegregačných procesoch. Vzhľadom k tomu, že OZ eduRoma presadzuje koncept inkluzívneho vzdelávania, ako rómske, tak aj nerómske deti ako aj deti s rôznym druhom znevýhodnenia sú v centre jeho záujmu.

Významnou hnacou silou pre OZ eduRoma bolo finále, keď odvolací súd na podnet Poradne pre občianske a ľudské práva v roku 2013 potvrdil nezákonnosť segregácie rómskych detí v Škole v Šarišských Michaľanoch. Pre OZ eduRoma ide o jedinečnú príležitosť vytvoriť model desegregácie a inkluzívneho vzdelávania v škole, ktorý by bol replikovaný aj v iných lokalitách a zároveň by vyústil do potrebných zmien v oblasti školskej politiky a praxe. OZ eduRoma 1. februára 2013 ponúklo svoju pomoc riaditeľovi školy, ktorý bol dovtedy neúspešný pri hľadaní podpory zo strany štátnych orgánov.

Cieľom Občianskeho združenia eduRoma je rovnako vybudovať výskumnú a podpornú kapacitu rómskych aktivistov a odborníkov v reakcii na politiky diskriminácie, špeciálne segregácie rómskych detí v školách. Rómska občianska spoločnosť na Slovensku akoby sa vzdala svojej úlohy ochrany základných ľudských práv a zápasu za uznanie Rómov ako rovnocenných partnerov pri tvorbe štátnych politík. OZ eduRoma slúži tiež ako watchdog a súčasne uplatňuje svoje solídne skúsenosti v oblasti teórie, výskumu a praxe. Jeho ambícia nie je iba kritika politík štátu, ale tiež ponuka rozumných alternatív a pomoc pri ich realizácii.