O organizácii

Mestská časť Košice - Západ (Terasa) je druhé najväčšie sídlisko na Slovensku. Žije tu vyše 41 tisíc obyvateľov. V rámci komunitného projektu "Terasa teraz!" chceme zapojiť obyvateľov mestskej časti a ľudí, ktorí tu pracujú alebo študujú do série edukačných a dobrovoľníckych aktivít, ktoré povedú k skvalitneniu života a zlepšeniu medziľudských vzťahov v našej mestskej časti.