O organizácii

krízová poradňa pre ženy zažívajúce násilie