O organizácii

Pozeráme politikom na prsty. Aliancia Fair-play je neziskové a nestranícke občianske združenie. Aliancia vznikla začiatkom roka 2002 a odvtedy sa profiluje ako dlhodobý občiansky dozor nad správou vecí verejných s dôrazom na politickú reprezentáciu. Verí, že občianska spoločnosť môže na zmenu politikov a verejných činiteľov vplývať vytváraním tlaku na zvýšenie etických štandardov v politike, verejnej správe a transparentnosti finančného prostredia, v ktorom politické strany pôsobia. Rozvíja nástroje pre verejnú kontrolu moci (aj prostredníctvom moderných IT nástrojov a s využitím open data) a efektívne fungovanie médií. Za vyše 10 rokov svojej činnosti spolupracovala so stovkami profesionálov a organizácií doma aj v zahraničí. Má za sebou niekoľko desiatok úspešných projektov a investigatívnych odhalení neefektívneho míňania verejných peňazí, zneužitia moci a porušenia etických zásad. https://twitter.com/alianciaFP http://fairplay.blog.sme.sk/ http://www.youtube.com/fairplayalliance