O organizácii

Sme spoločenstvo kresťanov, ktorým záleží na našej krajine a na tom, aby sa v našom národe rozvíjali pravé duchovné hodnoty. Spoznali sme Boha ako niekoho, s kým môže mať každý osobný a živý vzťah. Boh zmenil naše životy a preto túžime po tom, aby Ho ľudia spoznali a aby bola naša krajina premenená Božími hodnotami. Naša identita je v Katolíckej Cirkvi. Sme tiež otvorení bratom a sestrám z iných denominácií a jednou z vecí, ktorú chceme prinášať je spriatelenie kresťanov a odstránenie postoja neznášanlivosti. Veríme, že Boh miluje všetkých ľudí bez rozdielu, chce aby bol každý spasený (1 Tim 2,4) a má moc meniť životy ľudí. Pomáhame ľuďom rozvíjať sa. Veríme, že Boh chce uzdravovať a záleží mu na celom človeku, chce sa „dotýkať“ jeho života, myšlienok, emócií, vnútra, tela, minulosti... Veríme, že Bohom premenení ľudia môžu pomôcť zmeniť celú krajinu. Hodnoty: - Osobný a vitálny vzťah s Ježišom (modlitba, Písmo, liturgia) - Integrálna osobnosť (formácia, pastorácia, služba, rodinný život) - Podávanie evanjelia relevantným spôsobom a svedectvo - Vodcovstvo (služba a rozvoj druhých) - Malé skupinky (zdieľanie viery, pomoc, rast) - Chvála, uctievanie, príhovor