O organizácii

Názov PROVIDA obsahuje odpoveď na otázku prečo to robíme: "Pre život, pre lepší život". Koho? Každého, kto mal menej šťastia, menej zdravia alebo menej lásky, narodil sa do ťažkých sociálnych podmienok, alebo je vo vylúčení zo spoločnosti z dôvodov nízkeho vzdelania, rasovej odlišnosti alebo pre zdravotný handicap.