O organizácii

Alzheimercentrum Piešťany n.o. je špecializované zariadenie určené pre klientov s Alzheimerovým ochorením a inými typmi demencií.