Bi Centrum

Kontaktná osoba:
Edo Mrva
edaco87@yahoo.com

Adresa:
Poľná 2669/19 811 08 Bratislava
Tel. č.:
0904 149 509
Web:

O organizácii

Oz snažiace sa o zrovnoprávnenie LGBT ľudí, vzdelávanie v rámci problematiky bisexuálnych ľudí a LGBT ľudí ako celku, fundraisingové aktivity na podporu LGBT MVO, ľudskoprávnych a kultúrnych projektov