O organizácii

Magna Carta je medzinárodná, mimovládna a nezisková organizácia (n.o.) pracujúca s potenciálom a motiváciou mladých ľudí, so zámerom zvýšiť ich osobnostný rozvoj prostredníctvom voľnočasových aktivít, aktívneho využívania voľného času, neformálneho a informálneho vzdelávania. Magna Carta n.o. bola založená v roku 2013 silno motivovanými jednotlivcami s predchádzajúcimi skúsenosťami z Európskych grantových programov zo Slovenska a Turecka, a veľmi rýchlo sa udomácnila na poli práce s mládežou v oboch krajinách. Aby sme naplnili našu víziu, poskytujeme nové možnosti v osobnom a profesionálnom rozvoji pre mladých ľudí. Snažíme sa vniesť dokonalosť do mládežníckej práce a osobného rozvoja mladých jednotlivcov. Sústreďujeme našu aktivitu na inovatívne neformálne a informálne vzdelávanie, rozvoj vodcovských schopností, organizovanie projektov prospešných pre verejnosť a navyše vytvárame mosty priateľstva a spolupráce medzi dvoma zdanlivo odlišnými krajinami a národmi, ako sú Slovensko a Turecko. Ponúkame naše inovatívne riešenia v projektovom manažmente, spolupráci na poli mládeže, projektové poradenstvo, osobný koučing a rôzne typy mládežníckych projektov, tréningov, prednášok, workshopov, konferencií v národnom a medzinárodnom prostredí.