O organizácii

Geologický korešpondenčný seminár Karlovej Univerzity v Prahe