O organizácii

Pomáhame rozvíjať kreatívne schopnosti predovšetkým deťom ohrozeným chudobou na Slovensku