O organizácii

Občiasnke združenie Združenie STORM sa venuje prevencii rizikového správania od svojho vzniku v roku 2002. V súčasnosti (2014) prevádzkuje päť stabilných programov. Poskytuje prevažne sociálne služby a venuje sa taktiež osvetovej a preventívnej činnosti. Programy Združenia STORM: STEREO – prevencia rizikového správania v školách skupinovou interaktívnou prácou v Nitrianskom a Trnavskom kraji. CIRKUS – nízkoprahový klub a terénna sociálna práca s deťmi a mladými dospelými v Nitre. KROK VPRED – terénna sociálna práca s užívateľmi drog a osobami pracujúcimi v sex-biznise v Nitre, Trnave, Seredi. ZÓNA – kontaktné centrum pre injekčných užívateľov drog, osoby pracujúce v sex-biznise a ich rodiny a blízkych v Seredi. VEREJNOSŤ – pravidelné (s viacročnou tradíciou) či nepravidelné akcie zamerané na preventívnu o osvetovú činnosť pre majoritu - účasť na festivaloch, Sviečkový pochod HIV/AIDS, Bezpečný Valentín, Dni zdravia, a iné.