O organizácii

PäťPé - Parta priateľov prírody, pamiatok a pohybu je mládežnícka organizácia zameraná na zmysluplné využitie voľného času mladých ľudí, rozvíjanie ich pozitívneho vzťahu k prírode a environmentálnu výchovu a obnovovanie technických, prírodných a kultúrnych pamiatok. Tieto ciele sa snažíme dosiahnuť predovšetkým organizovaním pobytových akcií pre mládež, školení pre organizátorov takýchto podujatí a vydávaním publikácií pre ľudí pracujúcich s mládežou.