O organizácii

Tibetská asociácia (TIA) je mimovládna organizácia založená so zámerom podporovať Tibeťanov a šíriť kultúrne bohatstvo Tibetu na Slovensku. V širšom zmysle prispievame k myšlienkam kultúrnej diverzity, tolerancie a podpory integrácie migrantov na Slovensku.

Našou najúspešnejšou aktivitou je celoslovenská kampaň Vlajka pre Tibet, ktorej cieľom je aby samosprávy a jednotlivci po celom Slovensku vyvesili na znak solidarity tibetskú národnú vlajku v deň Tibetského národného povstania proti okupácii Čínou, 10. marca. www.vlajkapretibet.sk

Od roku 2014 organizujeme Festival tibetských filmov na Slovensku.

www.tibetania.sk
www.vlajkapretibet.sk