O organizácii

Propagácia ako aj žurnalistická činnosť následne na internetovom portáli http://zv-podujatia.com