Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA

Kontaktná osoba:
Zuzana Dovalová
dovalova@zivica.sk

Adresa:
Vysoká 18 811 06 Bratislava
Tel. č.:
02/52 96 29 29
Web:

O organizácii

Naša vízia Zmena prichádza zvnútra. VÍZIA Chceme pomáhať tvoriť svet, v ktorom je každý človek inšpirovaný k hľadaniu vlastnej prirodzenosti. Veríme, že príroda vie ľudí mnohému naučiť. Problémy životného prostredia sú výzvou k tomu, aby sme svoju pozornosť obrátili dovnútra nás samých. Povrchné riešenia nebudú stačiť. Ten, kto dosiahol vnútorný pokoj a múdrosť môže byť najväčším prínosom pre ochranu životného prostredia. POSLANIE Veríme, že jeden hlboký zážitok mení človeka zásadnejšie ako štúdium mnohých kníh. Učíme preto tak, aby sme oslovovali nielen intelekt, ale celú ľudskú bytosť. Prinášame inšpiratívne cesty vo vzdelávaní, nabádame k zodpovednej spotrebe a vedomej skromnosti. Prinášame príklady, ukazujeme smer, ponúkame praktické riešenia. Povzbudzujeme ľudí, aby hľadali vlastnú cestu k svetu založenému na slobode, zodpovednosti a úcte. NAŠE HODNOTY Rešpektujeme slobodu každého jedinca. Veríme, že každý má právo hľadať vlastnú cestu. Za nedeliteľnú súčasť tejto slobody považujeme zodpovednosť voči ostatným ľuďom a prírode okolo nás. Veríme tiež, že všetko živé si zaslúži našu úctu, pretože všetko živé pramení z jediného bytia.