O organizácii

Greenpeace je medzinárodná organizácia ochrancov životného prostredia, ktorá nenásilnou formou odhaľuje ekologické problémy, pomenúva ich pravým menom a presadzuje zmeny smerujúce k trvalo udržateľnému životu na Zemi. Vyzývame vlády a priemysel, aby prestali znečisťovať životné prostredie. Zaoberáme sa vedeckým výskumom, prezentovaním ekologických alternatív, organizovaním pokojných protestov a informovaním verejnosti. Len informovaná a aktívna verejnosť má šancu zastaviť znečisťovateľov a presadiť riešenia v súlade s trvalo udržateľným rozvojom. Práca organizácie Greenpeace je závislá na pomoci dobrovoľníkov a aktivistov – ľudí, ktorí bez nároku na odmenu pomáhajú pripravovať a realizovať naše aktivity. Sú neoddeliteľnou súčasťou práce v kancelárii i v teréne. Sila Greenpeace spočíva aj v odhodlaní a entuziazme našich aktivistoch a dobrovoľníkov. Dobrovoľníci Greenpeace získavajú vedomosti a skúsenosti v práci, ktorá ich baví a je užitočná pre životné prostredie. Ako dobrovoľník máš možnosť zapojiť sa do celej rady aktivít. Záleží iba na tvojej preferencii, časových možnostiach a schopnostiach. Aktivity v kancelárii (pomoc s administráciou kancelárie, balenie a rozposielka zásielok, zbieranie podpisov pod petície, výroba transparentov, plagátov a odznakov k akciám Greenpeace ...), PR, informačné a komunikačné aktivity pre verejnosť (organizovanie a účasť na infostánkoch, tematických informačných turné, festivaloch, organizovanie fotografických výstav, koncertov, pomoc pri medializácii aktivít a tém Greenpeace ...), "Greenspeakers" (v ochrane životného prostredia je nevyhnutné vzdelávanie a preto organizujeme prednášky na školách, edukačné programy, diskusné večery ...), odborné a tímové aktivity (spracovanie internetových prieskumov, realizácia prieskumov v teréne, preklady a korekcie textov, foto a video dokumentácia a ich spracovanie, organizovanie a účasť na tréningoch a táboroch ...), nenásilné priame akcie (účasť na nenásilných protestných akciách, upriamovanie pozornosti na akútne problémy a mobilizácia svojho okolia k činom ...), cyberaktivizmus (dve minúty na odoslanie mailu alebo podpísanie sa pod elektronickú petíciu môže veľa zmeniť).