O organizácii

Sme neformálna skupina mladých ľudí, ktorí vyvíjajú aktivity podporujúce kampaň Rady Európy s názvom Bez nenávisti.