O organizácii

Gréckokatolícka charita Prešov vykonáva činorodú službu, aby každý človek bez výnimky mohol žiť, poznať svoju dôstojnosť, hodnotu a poslanie, a tak sa na základe slobodnej vôle mohol prejavovať a realizovať. V našej organizácií otvárame brány tým čo chcú vojsť do krajiny dobrovoľníctva: • ponúkame vám možnosť slúžiť druhým, • môžete nám pomôcť svojím časom, materiálnou pomocou, modlitbou, ochotou slúžiť alebo inou obetou, • hľadáme ľudí, ktorí si nájdu čo i len trošku času pre iných.