O organizácii

Základná škola s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti nitrianskej diecézy. Škola má komunitný charakter, vládne v nej rodinné prostredie, pohoda a princípy spolupatričnosti a solidarity. Okrem kvalitného vzdelávania ponúka výchovu v duchu katolíckych hodnôt.