O organizácii

Magna Deti v Núdzi je slovenská humanitárna organizácia, ktorej poslaním je zachraňovať detské životy, bojovať proti hladu a podvýžive, chorobám a poskytovať zdravotnú pomoc deťom a ich rodinám v krízových oblastiach sveta.