O organizácii

• záchranné a likvidačné práce a pomoc pri odstraňovaní mimoriadnych udalostí a katastrof
• asistencia pre Hasičský a záchranný zbor
• asistencia pre Políciu
• asistencia pre Civilnú obranu
• pátranie a vyhľadávanie po nezvestných, stratených, utopených a hľadaných osobách
• pred lekárska a lekárska prvá pomoc a preprava pacienta
• technická podpora
• poradenská činnosť v oblasti špeciálnej záchranárskej činnosti a pri riešení mimoriadnych udalostí a katastrof
• asistencia pri kultúrno-športových podujatiach (Slovenská republika)

Naše tímy sú k dispozícii na princípe 24/7/365, v prípade potreby kontaktujte našu pohotovostnú službu na čísle 0904 278 322.