O organizácii

AIESEC Nitra je jedna z lokálnych pobočiek medzinárodnej organizácie AIESEC na Slovensku. AIESEC je najväčšia medzinárodná študentmi riadená organizácia na svete. Rozvíja líderský potenciál u mladých ľudí a vedie ich k zodpovednému podnikaniu prostredníctvom zahraničných stáží v spolupráci s partnerskými spoločnosťami a organizáciami. Našou misiou je umožniť mladým ľuďom objavovať a rozvíjať svoj líderský potenciál a mať pozitívny vplyv na spoločnosť prostredníctvom príležitosti viesť tím, zúčastniť sa profesionálnych a dobrovoľníckych stáží a účasti v globálnom prostredí podporujúcom vzdelanie.