O organizácii

Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice je školským zariadením zameraným na voľnočasové aktivity detí a mládeže.