O organizácii

A4 - priestor súčasnej kultúry je multifunkčné nekomerčné centrum v centre Bratislavy v budove YMCA, orientované na tvorbu, prezentáciu a vzdelávanie v aktuálnych prejavoch súčasného divadla, tanca, hudby, filmu, súčasnej vizuálnej kultúry a umenia nových médií. Projekt A4 je vyústením niekoľkoročného úsilia viacerých občianskych iniciatív o vytvorenie centra na podporu a prezentáciu súčasných umeleckých prejavov v oblasti javiskového umenia ("performing arts"), filmu a nových médií, podporujúcich živú a inovatívnu umeleckú tvorbu.