O organizácii

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (Platforma MVRO) je záujmovým združením právnických osôb - strešnou organizáciou 31 mimovládnych organizácií na Slovensku (25 riadnych členov a 6 pozorovateľov), ktoré pôsobia najmä v oblasti zahraničnej rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Jej úlohou je zastupovať spoločné záujmy svojich členských organizácií na domácej pôde i v zahraničí, ovplyvňovať tvorbu politík rozvojovej spolupráce a zvyšovať povedomie širokej verejnosti o otázkach rozvojovej pomoci. Členovia Platformy MVRO sú neoddeliteľnou súčasťou slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci.

Platforma je v roku 2015 národným koordinátorom aktivít Európskeho roka rozvoja na Slovensku.