Rada mládeže Košického kraja

Kontaktná osoba:
Marián Švekuš
office@rmkk.sk

Adresa:
Moyzesova 36 Košice 04001
Tel. č.:
0910907955
Web:

O organizácii

Rada mládeže Košického kraja (ďalej len RMKK) je demokratické, dobrovoľné združenie nezávislé na politických stranách a hnutiach, ktoré vzniklo na základe zákona číslo 83/1990 Zb. a pôsobí na území Košického kraja. Cieľ RMKK Zastupovať oprávnené záujmy neziskových organizácií, občianskych a neformálnych skupín, ktoré pracujú s deťmi a mládežou. Podporovať tak rozvoj organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou a vytvárať podmienky pre všestranný rozvoj detí a mládeže po telesnej, duševnej, duchovnej a sociálnej stránke na území Košického kraja.