O organizácii

poskytovanie sociálnych služieb v oblasti sociálnej starostlivosti seniorom a zdravotne postihnutým občanom s telesnými a zmyslovými poruchami celoročnou formou pobytu v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.