O organizácii

HESTIA,n.o. Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov a ADOS bola založená v roku 2003. V našom zariadení poskytujeme celoročnú starostlivosť 34 klientom - seniorom. V roku 2007 sme zahájili dobrovoľnícky program. Dobrovoľníci v našom zariadení sú vyškolení v oblasti komunikácie so seniormi. Dobrovoľníci navštevujú našich klientov minimálne raz do týždňa.