Aktivita Zvyšuje Úspech, n.o.

Kontaktná osoba:
Peter Vrábel
info@azu.sk

Adresa:
AZU, Technická univerzita v Košiciach Letná 9, 04001 Košice-Sever, Slovenská republika
Tel. č.:
+421917836205
Web:

O organizácii

Zabezpečenie všeobecne prospešných služieb:

  • rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt - organizácia kultúrno spoločenských akcií
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry rozvoj počítačových zručností: vzdelávacia činnosť a poradenské služby rozvoj telesnej kultúry: športové podujatia, súťaže, kurzy
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti prezentácie firiem poskytujúcich pracovné príležitosti
  • výskum, vývoj, vedecko technické služby a informačné služby rozvoj informatizačnej siete v lokalite pôsobenia organizácie informovanosť študenta v spolupráci s externými firmami
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť spolupráca s ľuďmi s mentálnym postihnutím a s deťmi z detských domovov postránke výchovno vzdelávacej a zdravotnej,spolupráca s červeným krížom a Národnou transfúznou službou v SR
  • podpora a rozvíjanie života študentov zabezpečenie základných životných potrieb podpora rozvoja doplnkových