O organizácii

Sme online videoknižnica povolaní. Vytvorili sme nástroj pre študentov, rodičov a školy, s ktorým budú môcť pracovať pri výbere ďalšieho štúdia, povolania. Pomôžeme im vytvoriť si reálnu predstavu, ako vyzerá práca vedeckého pracovníka, ITčkára, obchodníka, podnikateľa, živnostníka, remeselníka, učiteľa, robotníka... Aké znalosti a zručnosti potrebujú mať. Akú školu potrebujú vyštudovať. Ako vyzerá pracovný deň či aké obmedzenia toto povolanie prináša. Vďaka krátkym videám získajú prehľad o jednotlivých kariérnych cestách, ktoré ľudia museli prejsť a tým si budú môcť lepšie naplánovať tú svoju.