SČK, miestny spolok Slovany

Kontaktná osoba:
Bc. Michal Straka
straka.michal@slovanet.sk

Adresa:
Slovany 102, 038 43 SLOVANY
Tel. č.:

Web:

O organizácii

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Slovanoch sa venuje nasledovným činnostiam: darcovstvu krvi, sociálnej činnosti, dobrovoľníctvu, mládeži, seniorom.