O organizácii

sme OZ pri materskej škole, ktoré pomáha chodu našej elokovanej budovy v meste Malacky